GGD onderzoek i.o.v. Gemeente Dongemond

Op verzoek van de Dongemond gemeenten, is er een onderzoek verricht bij YourMissionCoaching door GGD. Hier is nagegaan in hoeverre YourMissionCoaching voldoet aan de voorwaarden die in het kader van de WMO gelden.

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapportage; kwaliteit van YourmissionCoaching is uitstekend beoordeeld! * YourMissionCoaching heeft een kwaltiteitsplan dat openbaar is * Binnen YourMissionCoaching is een interne regeling opgesteld m.b.t. het melden van calamiteiten en geweldsdelicten aan de toezichthoudende ambtenaar van de gemeente. * YourMissionCoaching draagt zorg voor een goede samenwerking met de professionals in de lokale teams en andere actoren.EndFragment

Featured Posts
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© YourMissionCoaching 2014

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now