top of page

De doelgroep van YourMissionCoaching bestaat onder andere uit mensen met een licht verstandelijke beperking, vaak
in combinatie met complexe problemen van uiteenlopende aard. Maar ook mensen die om welke reden dan ook weer op zoek zijn naar zichzelf.
Mensen willen over het algemeen zelf niet met de doelgroep ‘verstandelijk beperkt’ geassocieerd worden.
Hun wens is volwaardig en op eigen wijze deel te nemen aan de maatschappij.
De problemen die zij hierbij ondervinden zijn meestal niet eenvoudig op te lossen.
Vaak kunnen cliënten geen concrete hulpvraag stellen. Daarom gaan we samen deze hulpvraag benoemen in persoonlijke gesprekken. Gedurende het proces van begeleiding wordt duidelijk waar zij tegenaan lopen bij het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.
De begeleidingsstijl is erop gericht, de mensen die ondersteuning te geven die nodig is, om hen tevreden te laten zijn met het eigen bestaan. 

Over Hans:

Jarenlange ervaring in de commerciële sector, had ik al vrij snel in de gaten dat de aandacht voor het menselijke aspect nog te vaak inschiet bij het belang van winstbejag.
Op mijn carrièrepad van medewerker leidinggevende en personeelsman, heb ik de essentie van vakkennis in combinatie met het commercieel denken voor mezelf verder ontwikkelt. Balans in kennis én vaardigheden vormt een mooi product. Onder de naam YourMissionCoaching wil ik die balans op ieder niveau aanreiken. Naast deze genetische aanleg om te “coachen” vormt de combinatie van durf, resultaatgerichtheid en ambitie ook een zeer goede reden


 

bottom of page