top of page

Biedt ambulante begeleiding en jongeren én volwassenen met uiteenlopende problemen.
Deze begeleiding wordt geboden in de thuissituatie of buitenshuis.
Yourmissioncoaching heeft ervaring en kennis van het leveren van hulp op maat. Uitgaande van de kracht van de mens zelf staat Yourmissioncoaching je bij in het aanleren en aanpakken van je vaardigheden die ertoe bijdragen dat je leven wat gemakkelijker wordt. Praktische hulp waar je mee vooruit kunt in het leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan administratie en financiën, keuzes maken in de wirwar van opleidingen, het samen kijken naar hobby's en sociale contacten.

Ambulante begeleiding is niet het laten overnemen van de processen door de professional, maar juist het samenwerken. Zorg in Natura of PGB zijn middelen waarmee je zélf bepaalt wie jouw zorgverlener wordt; het geeft je vrijheid en ruimte. 

Thuisbegeleiding (ambulant) is gericht op het aanleren van nieuw gedrag om hiermee de vaardigheden van de cliënt uit te breiden. Door het ondernemen van activiteiten en het oefenen van (nieuwe) vaardigheden wordt gewerkt aan het verbeteren van dagbesteding, sociale omgang of van zelfredzaamheid.

 

De zelfstandigheid van het kind of (jong-) volwassene wordt hierdoor vergroot wat leidt tot een verbetering van het gedrag. Ook het sociaal-emotionele aspect is een belangrijk onderdeel van deze begeleiding. Hierdoor krijgt een cliënt inzicht in zijn eigen stoornis zoals bijvoorbeeld ASS, en kan het symptomen leren herkennen en daarop inspelen. Dit heeft als doel de cliënt te ondersteunen bij het dagelijks functioneren.

bottom of page