top of page

Ambulante begeleiding

YourMissionCoaching biedt ambulante begeleiding en ondersteuning.
Ambulante begeleiding betekent dat wij je ondersteunen en/of begeleiden in je eigen omgeving. Zorg, begeleiding en ondersteuning vindt steeds vaker thuis plaats. In diverse gemeenten werkt YourMissionCoaching hierbij samen met andere (zorg-) organisaties. En we werken nauw samen met het betreffende Sociaal wijkteam.
Jij kiest welke vorm van ambulante ondersteuning je wenst!

Begeleiding Jeugd

Opvoeden kan veel vragen oproepen. Zeker wanneer je kind door bijvoorbeeld een beperking, extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Wij begeleiden je bij de opvoeding van je kind en ondersteunen wanneer nodig je gezin daarbij.

 

Ambulante thuisbegeleiding voor senioren

Middels speciale gesprekstechnieken helpen we mensen met geheugenproblematiek bij het herinneren van gebeurtenissen en belangrijke personen in hun leven.

In overleg met familie en mantelzorgers wordt gestreefd naar zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld en behoefte van de cliënt.
Ambulante ondersteuning en begeleiding is altijd op maat en gericht op verhoging van levenskwaliteit, mentaal en fysiek activeren, het voorkomen van eenzaamheid, zoveel mogelijk behoud van zelfstandigheid en praktisch ondersteunen waar nodig.

 

Jobcoaching

Jobcoaching wordt ingezet als de medewerker een (blijvende) beperking heeft, of niet goed of volledig kan functioneren als gevolg van ziekte, beperking of ongeluk.
De Jobcoach begeleidt de medewerker naar een passende baan of tijdens het werken bij een organisatie.


Re-integratie 2e spoor
kan uitkomst bieden voor medewerkers die moeite hebben om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt. Het re-integreren naar een nieuwe baan kan vaak lastig zijn voor veel mensen. Wanneer u op zoek bent naar een (nieuwe) baan en het gevoel heeft dat je de regie kwijt bent of het overzicht verliest, kan YourMissionCoaching hier een goede ondersteuning in bieden.

 

 

YourMissionCoaching werkt onder andere samen met:

* Revant Revalidatiecentrum Breda

* ADrem (Arbeidsdeskundig Reintegratie Management)

* Gemeente Dongemond 

* Gemeente Breda

* Regio Jeugdwet WBO (iJW)

* van de Lande 
* Fijn Leven
* Samen Zorg

 

 

bottom of page