top of page

Schadevergoeding voor pgb-zorgverlener in rook op

google_ad_section_start()

De SVB hoeft pgb-zorgverleners toch niet 25 procent van het te laat betaald salaris als schadevergoeding te geven. De uitbetaler van persoonsgebonden budgetten won een hoger beroep tegen een Friese zorgverleenster.

google_ad_section_start() RSPEAK_START

Vooral in de eerste maanden van dit jaar, vlak na invoering van het trekkingsrecht waarbij de SVB de uitbetaling van pgb's ging verzorgen, was het een chaos. Tienduizenden budgethouders kregen hun geld te laat, zodat ze hun zorgverleners niet konden betalen.

SVB moest betalen als werkgever

Op 20 juni claimde de zorgverleenster uit Franeker een schadevergoeding van 25 tot 50 procent van het te laat ontvangen salaris, dat betaald werd uit een pgb. De schadevergoeding werd geclaimd op basis van het arbeidsrecht. Werkgevers dienen tot 50 procent van te laat betaald loon te vergoeden. Ze werd in het gelijk gesteld. Voor haar leverde dit 25 procent en dus 1100 euro op. Bijna 90.000 andere zorgverleners konden op basis van deze uitspraak wellicht nog op meer hopen.

Die schadevergoeding gaat nu in rook op. Het gerechtshof in Amsterdam herriep vandaag in een hoger beroep van de SVB de eerdere uitspraak. De SVB kan niet als werkgever worden aangemerkt omdat er geen gezagsrol is, meent de rechter. Een claim voor schadevergoeding op basis van werkgeversschap is dus alsnog afgewezen.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page